| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
 

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
และเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

 

      ขั้นตอนการขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง
      ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง
      การจดทะเบียนเรือ
      การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
      การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย
      การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาจำนอง และการไถ่ถอนจำนอง
      การจำนองเรือไทยตาม พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาจำนอง
      การขยายตัวเรือ
      การเปลี่ยนเครื่องยนต์
      การเปลี่ยนชื่อเรือ
      การเปลี่ยนประเภทเรือ
      การโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ
      การแจ้งงดใช้เรือ


  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.