| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
 

ประกาศเพื่อทราบ

 

   
   บันทึกความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงต่างประเทศระหว่าง กรมเจ้าท่ากับกรมประมง (17/05/61)
   บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชือมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมงระหว่างกองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (07/09/58)
   การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (27/03/58)
      * ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ใบทะเบียน)
       * ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ใบอนุญาต)
       * ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ใบทะเบียน) สทบ.ตัวอย่าง
       * ข้อตกลงระดับการให้บริการ (ใบอนุญาต) สทบ.ตัวอย่าง

   การดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 (05/08/57)
   กำหนดวันออกบริการหน่วยทะเบียนรือเคลื่อนที่ครั้งที่ 9/2556 - ครั้งที่ 10/2556 21/6/56
   กำหนดวันออกบริการหน่วยทะเบียนรือเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2556 - ครั้งที่ 5/2556 26/11/55 
   สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง 28/03/55 
   บัตรผู้สูงอายุสำหรับลดหย่อนค่าโดยสารเรือเดินประจำทาง 26/03/55
   ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง การปรับปรุงค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13/10/59
   ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 13/10/59
  


  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.