Marine Department
   

 
 
    
 
* การพิมพ์คำค้น - สามารถพิมพ์คำค้นได้หลายคำในช่องเดียว โดยใช้ "คำ"<เว้นวรรค> "คำ" (ความหมายเหมือนการเชื่อมคำด้วย"และ") เมื่อต้องการให้คำที่ค้นหาทั้งหมดมีปรากฎอยู่ในเรื่องที่ต้องการ เพื่อจำกัดการค้นหาให้แคบลง
สืบค้นจาก     
 
Marine Department